Het Harenbergfonds

Stichting ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig onderzoek voor Doesburg en omstreken

Over het Harenbergfonds

In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Harenberg. Tijdens zijn leven heeft hij zich zeer ingezet om de geschiedenis van Doesburg te onderzoeken en te ontsluiten. Om hier blijvend invulling aan te geven is in 2017 de Stichting Doesburg's Oudheidkundig Fonds, ook wel het Harenbergfonds genoemd, opgericht. De stichting beheert het legaat dat deze van Ed Harenberg heeft ontvangen. Het doel van de stichting is om financiële bijdragen te leveren ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in de breedste zin van het woord, voor Doesburg en Omstreken.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Michel Groothedde (voorzitter)
  • Jeroen Bouwmeester (vice-voorzitter)
  • Marinus Lenselink (secretaris)
  • Carel Rensing (penningmeester)
  • Nina Herweijer