Het Harenbergfonds

Stichting ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig onderzoek voor Doesburg en omstreken

Projecten

DAP 16: Het convent “Maria opten aelden grave”. Archeologisch en historisch onderzoek Kloosterstraat 17 in Doesburg

augustus 2017

De eerste publicatie met ondersteuning van het Harenbergfonds is de DAP 16, die is verschenen ter nagedachtenis aan Ed Harenberg. 

Rond 1237 kreeg Doesburg stadsrechten, en daarmee het recht een wal en een gracht aan te leggen rond de stad. In 1343 werd de stad echter uitgebreid aan de zuidzijde, waardoor de oude gracht daar nutteloos werd en gedempt kon worden. Dat was voor een groeiende groep begijnen die reeds in de stad woonde aanleiding om grond te kopen óp de gedempte gracht. Dit complex zou al snel bekend worden onder de namen “het Grote Convent”of “Maria opten aelden grave”. Voorafgaande aan de herbouw van het verzorgingstehuis St. Elisabeth werd archeologisch onderzoek verricht op het westelijk deel van het terrein van dit oude klooster. Daarbij werden resten van nog onbekende gebouwen gevonden, maar ook bewoningssporen van de periode nadat het klooster zijn functie had verloren en bewoond en gebruikt werd door soldaten, dominees en een pottenbakker. Beerputten geven letterlijk een kijkje in de keuken van deze mensen: wat aten zij, waar dronken zij uit en wat droegen zij? Om de vondsten goed te kunnen duiden zijn ze zoveel mogelijk in verband gebracht met historische gegevens over het klooster en de tijd erna. Maar het terrein kende ook een voorgeschiedenis: de oudste vondsten op het terrein zijn duizenden jaren ouder dan de oudste geschreven bronnen.....